Thành tích Chất lượng Cơ hội nghề nghiệp Liên hệ
 
Các loại bao bì

Nhằm đáp ứng với các yêu cầu khác nhau của khách hàng chúng tôi sử dụng nhiều hình thức bao bì khác nhau nhằm tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng trong việc nhận hàng, tồn trữ và sản xuất:

 
1. Phuy thép:
    Trọng lượng tịnh : 200 Kg /phuy
 
2. Bồn một tấn:
    Trọng lượng tịnh : 1 tấn /bồn
 
3. Xe bồn:
    Trọng lượng tịnh : 17tấn / xe bồn
 
4. ISO tank:
    Trọng lượng tịnh : 20 Tấn / ISO
5. Flexibag:
    Trọng lượng tịnh : 20 Tấn / bag

 

 
 THỜI TIẾT